İktisatta Arz Talep Uygulamaları

Devlet yönetmelik ve tebliğ gibi yasa ya da düzenlemelerle bir mal yada hizmetin fiyatını tespit edip ve sınırlama getirirse fiyat kontrollerinden söz edinilebilinir. Uygulamada ise belli başlı fiyat müdahalesi asgari ücret uygulaması ,tarımsal destekleme uygulamaları, kira kontrolleri taban ve tavan fiyat uygulaması şeklinde olmaktadır. Devlet mal ve hizmet arz edenleri korumak amacıyla bir mal veya hizmete ilişkin fiyatın minimum belirlenmesine taban fiyat denilmektedir. Mal ve hizmet talep edenleri korumak amacıyla bir mala ilişkin maksimum belirlenen fiyata ise tavan fiyat uygulaması denilmektedir. Devletin birçok fiyat kontrol politikası vardır ve bunların içerisinde asgari ücret uygulaması, kira kontrolleri ve tarımsal destekleme politikaları bu kontrol politikaların içerisinde yer alır. Devlet kota adı altında arz edilen mal miktarlarına sınırlama getirmektedir. En çok bilinen kota uygulamaları ithalat kotaları ve üretim kotalarıdır. Üretim kotası arz edilen hizmet ve mal miktarını sınırlayarak rekabet koşullarında oluşmuş piyasa fiyatını üreticilerin lehine arttırmaya yönelik bir kota tütürüdür. İthalat kotası ise belirli bir dönem boyunca ithal edilecek ürün miktarı üzerine tavan sınırının koyulmasıdır.

Spesifik Vergi Nedir

Belirli bir maddi ölçü üzerinden yani uzunluk, hacim, adet, ağırlık gibi faktörlerden alınan vergilere spesifik vergiler denir.

Ad Valorem Vergiler Nedir?

Bir parasal değerin yüzdesi şeklinde hesaplanan vergilere ad valorem vergiler adı verilmektedir. Fiyatın artması ve miktarının azalması şeklinde uygulanacak bir satış vergisinin denge üzerindeki etkisi ortaya konulmaktadır. Ne kadar verginin kimin üzerinde kalacağını belirleyen faktör ise arz talep esnekliğidir. Örneğin verginin yarısını tüketici yarısını üreticinin tarafından  ödeyeceği arz ve talep esnekliklerinin  aynı olduğu varsayılarak oluşturulur.. Bir malı üreten üreticilerin toplam maliyeti ile bu malın alıcılar açısından toplam değeri arasındaki farka toplam rant denilmektedir Tüketicinin bir mal için ödemeye hazır olduğu fiyat ile gerçekte ödediği fiyat arasındaki farka tüketici rantı denilmektedir ve üreticinin ise ürettiği malı tüketiciye satmak için razı olduğu fiyat ile gerçekte aslında satmış olduğu fiyat arasındaki farka üretici rantı adı verilmektedir.